Anker-Nilssen, T., Barrett, R., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K., Sivertsen, K., Strøm, H., Systad, G.H. 2017. Sjøfugl i Norge 2016. Resultater fra SEAPOP-programmet. Årsbrosjyre SEAPOP: 28 s.