Nordisk Ministerråd 2008. Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø. Hva er status for sjøfuglbestandene i Norden? Hvilke påvirkningsfaktorer truer? Hvilke tiltak kan settes inn? Rapport fra en nordisk workshop Tórshavn, Færøyene 26.–29. september 2007. TemaNord 2008:573. Nordisk Ministerråd, Copenhagen, 100 pp.