SEAPOP Short Report nr 1 for 2017 er en oppsummering av fjorårets arbeid i nøkkellokalitetene fra Spitsbergen i nord til Vest-Agder i sør. Rapporten presenterer detaljerte tabeller med resultater for bestandsutvikling, hekkesuksess og overlevelsesrate for ulike arter på forskjellige steder i landet i 2016.

Årets arbeid i SEAPOPs nøkkellokaliteter er godt i gang, og mens vi venter på at nye data skal komme inn tar vi et tilbakeblikk på 2016. Rapporten fra fjorårets arbeid forteller at den negative utviklingen i store trekk ser ut til å fortsette for sjøfuglene våre, selv om det var enkelte tegn til forbedring fra 2015. Variasjonen i hekkesuksess er stor både mellom nøkkellokaliteter og mellom arter, men sett under ett var ikke 2016 noen spesielt vellykket hekkesesong. Et stort antall arter har vist en urovekkende stor bestandsnedgang over siste tiårsperiode. For de pelagiske artene er nedgangen noe større enn for de kystnære.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Blant SEAPOPs nøkkellokaliteter, som alle vises i kartet til venstre, finner vi Bjørnøya, hvor lomvien trives godt.
Foto: Hallvard Strøm/SEAPOP