Vi har nå loggerdata fra 2 721 individer av elleve ulike arter tilgjengelige for presentasjon i SEATRACKs web-applikasjon.

SEATRACKs web-applikasjon er nå oppdatert med data som er lastet ned fra loggere innhentet i 2018. Dette er den siste storskala oppdateringen fra første fase av prosjektet, som startet i 2014 og ble avsluttet i 2018. Web-applikasjonen ble lansert tidlig i 2017, og den kan nå presentere sesongvis fordeling av sjøfugl basert på 1 625 885 filtrerte posisjoner (4 825 spor) fra 2 721 individer av elleve ulike arter fra 82 populasjoner (36 lokaliteter) som hekker i tilknytning til Nordøst-Atlanteren.

Du finner SEATRACKs web-app på SEAPOPs hjemmeside. Der kan du velge hvilke arter, kolonier, årstider og år du vil se posisjonsdata for. Du kan også sammenligne hvilke områder ulike populasjoner bruker til en gitt tid på året i samme kart. Data fra eldre studier er også tilgjengelige i kartapplikasjonen. Det er ikke mulig å laste ned kartene, men hvis du ønsker å benytte data fra SEATRACK er du velkommen til å kontakte SEATRACK-prosjektet.

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

SEATRACKs web-applikasjon presenterer kart over sjøfuglenes utbredelse ut fra dine valg av art, år, årstid og kolonitilhørighet, og databasen inneholder nå data som dekker perioden fra 2011 til 2018.
Illustrasjon: SEATRACK