Resultatene fra overvåkingsarbeidet i SEAPOPs nøkkellokaliteter oppsummeres hvert år i en engelskspråklig kortrapport fra programmet. Rapporten gir detaljerte tabeller med estimater for bestandsendring, reproduksjonsrate og voksenoverlevelse for ulike arter på totalt 14 lokaliteter.

Rapporten fra arbeidet på nøkkellokalitetene oppsummerer hekkesesongen 2018 på engelsk. Vurderingene av hekkesuksess, bestandsutvikling og overlevelse for de 18 artene som overvåkes er således sammenfallende med dem som er gitt i den norskspråklige årsbrosjyren «Sjøfugl i Norge 2018». Rapporten inneholder i tillegg tabeller med resultatoversikt for hver lokalitet.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Ved fangst blir fuglene påsatt ringer for senere identifisering, og samtidig tas en rekke biometriske mål. Her måles hodestørrelsen til en lunde på Spitsbergen.
Foto: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt