SEAPOPs nettsted er nå flyttet til nytt publiseringssystem og nye servere. Omleggingen skal ikke føre til endringer for de besøkende på nettstedet, og innholdet vil i all hovedsak være som før. Tilbakemeldinger om eventuelle feil og mangler ønskes.

Til eksterne servere

Prosessen med å flytte SEAPOPs nettsted over til publiseringssystemet WordPress startet i 2020 og er nå i sluttfasen. Flyttingen til en mer moderne og oppdatert plattform er nødvendig for å kunne presentere og vedlikeholde nettstedet på en god måte. Nettstedet er flyttet fra Norsk Polarinstitutt sine servere til et eksternt firma i Tromsø, som vil ivareta det tekniske vedlikeholdet.

Ønsker tilbakemeldinger

I forkant av selve flyttingen har det oppstått en del uventet nedetid for nettstedet, og det beklager vi. Det arbeides med å få innhold og funksjonalitet på plass, men det må påregnes at ikke alt vil fungere som normalt i en overgangsperiode. Derfor vil vi sette pris på tilbakemeldinger vedrørende nettsidene, slik at vi får rettet eventuelle feil raskt. Alle henvendelser om feil og mangler, enten det gjelder innhold, lenker, menyer, utseende eller annet, kan rettes til Erlend Lorentzen på e-postadresse erlend.lorentzen@npolar.no.