Ved hjelp av små GPS-loggere har SEAPOP i flere år kartlagt sjøfuglenes bevegelser nær koloniene i hekkeperioden ved flere av SEAPOPs nøkkellokaliteter. Nå har vi laget en egen side på SEAPOPs nettsted som gir oversikt over arbeidet og presenterer noen eksempler på resultater fra det. Siden er tilgjengelig via en ny knapp på forsiden.

Detaljinformasjon om viktige beiteområder

I hekketiden er sjøfuglene avhengige av rikelig tilgang på mat for å skaffe nok næring til seg selv og ungene. Hva de spiser og hvor de finner de beste matemnene avhenger av fugleart og tilholdssted. For å få et detaljert bilde av hvilke typer områder de velger å oppsøke utstyrer vi noen av dem med små GPS-loggere. Arbeidet foregår på SEAPOPs nøkkellokaliteter og har pågått i noen år allerede. For å synliggjøre hvilke kolonier og arter vi jobber med har vi laget en oversikt på en egen side som du kan klikke deg direkte til via knappen “GPS-sporing” på forsiden.

Siden er under utvikling

I vår oversikt kan du også se resultater fra GPS-sporingen i form av kart med inntegnede kerneltettheter, som beregnes ut fra antall punktregistreringer av individuelle fugler pr arealenhet. På denne måten synliggjør kartene hvilke områder fuglene oppsøker hyppigst, og som dermed er viktige for dem i søk etter mat. Foreløpig er bare noen få kart utarbeidet, men planen er å gjøre flere kart tilgjengelig fortløpende, slik at siden blir stadig bedre og informasjonen mer utfyllende. Per nå er siden kun tilgjengelig på engelsk.

Konseptskisse om sjøfuglers habitatbruk i hekketiden. Illustrasjon © Tycho Anker-Nilssen.
Konseptskisse som illustrerer sjøfuglenes potensielle bruk av de ulike habitattypene langs kysten og hvilke spørsmål vi søker svar på om fuglenes bruk av habitatene.
Illustrasjon © Tycho Anker-Nilssen.

Kontaktperson: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA