SEAPOPs årlige kortrapport fra arbeidet i nøkkellokalitetene er en engelskspråklig oppsummering av resultatene fra overvåkingen foregående år. I samsvar med programmets årsbrosjyre tegner årets rapport et dystert bilde av utviklingen for norske sjøfuglbestander.

Detaljerte resultater

Rapporten «SEAPOP Short Report 1-2022» er en engelsk utgave av oppsummeringene som gis i SEAPOPs årsbrosjyre «Sjøfugl i Norge 2021» vedrørende hekkesuksess, bestandsutvikling og overlevelsesrate for sjøfugler. Rapporten inneholder imidlertid ikke temaartikler, men presenterer til gjengjeld detaljerte tabeller med overvåkingsresultater fra alle nøkkellokalitetene.

Noe bedring i hekkesuksessen

Hekkesuksessen til norske sjøfugler var noe bedre i 2021 enn året før, og det var de kystbundne, overflatebeitende artene som kom best ut. For 22 % av de overvåkede bestandene ble reproduksjonen vurdert som dårlig, og blant de som gjorde det dårligst finner vi krykkje og svartbak på fastlandet.

Bestandsnedgangen fortsetter

Mer enn halvparten av bestandene hadde negativ utvikling i bestandstall fra 2020 til 2021. Dette er i overensstemmelse med trenden vi har observert over siste tiårsperiode. Bestandene som har hatt størst nedgang det siste året er polarlomvi på Spitsbergen, lomvi og krykkje på Hornøya og havhest på Bjørnøya.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Hodemåling av skarveunge. Foto © Nina Dehnhard
En del av overvåkingsarbeidet er å følge utviklingen til sjøfuglungene i reiret. Her måles hodelengden til en toppskarvunge.
Foto © Nina Dehnhard