SEAPOPs to-dagers seminar om sjøfugl ble avholdt på Holmen Fjordhotell i Asker 28. og 29. september. Under årets seminar var det ekstra fokus på hvordan utviklingen av nye næringer og infrastruktur til havs og langs kysten kan påvirke sjøfugl. Deltagelsen på seminaret var svært god, og det ble rom for viktige erfaringsutvekslinger og diskusjoner.

God deltagelse

SEAPOPs åttende seminar ble igjen avholdt på Holmen Fjordhotell i Asker. Blant de mer enn 80 påmeldte var det representanter fra en rekke sentrale forsknings- og forvaltningsinstitusjoner, næringslivsaktører og naturvernorganisasjoner. Faglige foredrag utgjorde hoveddelen av det halvannen dager lange programmet, men det var også en paneldebatt med inviterte innledere etter en første runde med foredrag om overordnende problemstillinger.

Fagforedrag og debatt om vindkraftutbygging

Som leder av SEAPOPs styringsgruppe åpnet Jørund Braa (Miljødirektoratet) seminaret ved å ønske velkommen og presentere seg selv og styringsgruppa. Koordinatorene Tycho Anker-Nilssen og Hallvard Strøm fulgte opp med å presentere status for norske sjøfugler og orientere om SEAPOPs organisering, arbeidsfokus og utfordringer. Deretter fulgte foredrag fra flere av SEAPOPs forskere før paneldebatten ble innledet med ulike betraktninger, spesielt omkring utvikling av vindkraftanlegg til havs, fra Anette Ødegård (Norges vassdrags- og energidirektorat), Roger Pedersen (Offshore Norge) og Christian Steel (Sabima).

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Program med PDF-er av foredragene


Dag 1: 28. september

Innledning
11:00-11:10 Velkommen (Jørund Braa, Miljødirektoratet)
11:15-11:35 Tilstanden for sjøfugl i norske farvann (Tycho Anker-Nilssen og Hallvard Strøm, NINA/NP)

Seksjon 1 – Økosystemendringer og marine næringer
11:40-11:55  Atlantifiseringen av våre arktiske sjøfuglsamfunn (Sébastien Descamps og Hallvard Strøm, NP)
12:00-12:15 Storskala analyser av sjøfuglenes demografi (Kate Layton-Matthews m.fl., NINA)
12:20-12:35 Tre år med massedød av sjøfugl i Nordsjøområdet – Hva skjer? (Sveinn Are Hanssen og Signe Christensen-Dalsgaard, NINA)
12:40-12:55 Sjøfugl og marin høsting: økosystembasert forvaltning (Per Fauchald og Tycho Anker-Nilssen, NINA)
14:00-14:15 Nye næringer – utfordringer for sjøfugl og marin forvaltning (Svein-Håkon Lorentsen m.fl., NINA)
14:20-15:30 Paneldebatt: Hvordan kan myndighetene takle disse utfordringene?
Innleder: Myndighetenes perspektiver vedrørende nye områder for havvind (Anette Ødegård, NVE) Innleder: Industriens perspektiver (Roger Pedersen, Offshore Norge) Innleder: De ideelle organisasjonenes perspektiver (Christian Steel, Sabima)


Seksjon 2 – Områdeforvaltning
16:00-16:15 Kumulative effekter av habitatfragmentering (Arne Follestad og Nina Dehnhard, NINA)
16:20-16:35 Predikere områdebruken til hekkende sjøfugler (Nina Dehnhard m.fl., NINA) 16:40-16:55 Bli eller dra? Næringssøk på kysten i vintermørket (Børge Moe m.fl., NINA)

17:00-17:15 Havørnenes effekt på krykkjebestandene (Annette Fayet m.fl., NINA)

17:20-17:35 Urbane krykkjer: utfordringer for fugl og folk (Signe Christensen-Dalsgaard og Tone Kristin Reiertsen m.fl., NINA)

Dag 2: 29. september

Seksjon 3 – Data og metoder
09:00-09:15 Kart og data: SEAPOPs nye innsynsløsning (Geir Helge Systad m.fl., NINA)
09:20-09:35 Teknologiske fremskritt i sjøfuglforskningen (Vegard Sandøy Bråten og Sindre Molværsmyr, NINA)

Seksjon 4 – Storskala samarbeid
09:40-09:55 Internasjonal sporing av felles bestander (Hallvard Strøm m.fl., NP/NINA)
10:00-10:15 Bifangst av sjøfugl i fiskeriene: effekter og tiltak (Kim Magnus Bærum m.fl., NINA)
10:40-10:55 MARCIS – Marin arealplanlegging og kumulative effekter (Tone Kristin Reiertsen m.fl., NINA)
11:00-11:15 SEAPOPs rolle som kunnskapsleverandør (Tycho Anker-Nilssen og Hallvard Strøm, NINA/NP)

Signe holder foredrag. Foto © Erlend Lorentzen
Signe Christensen-Dalsgaard fra NINA holdt foredrag om krykkjer som bosetter seg i byer.
Foto © Erlend Lorentzen
Holmen Fjordhotell. Foto © Erlend Lorentzen
Holmen Fjordhotell vartet opp med god mat, hyggelige lokaler og vakre omgivelser for seminardeltagerne.
Foto © Erlend Lorentzen
Foredrag på SEAPOP-seminar. Foto © Morten Ekker
Foredragene ble holdt i fullsatt sal.
Foto © Morten Ekker