Publikasjoner skrevet i regi av SEAPOP eller med spesiell relevans for SEAPOP, inndelt etter publikasjonsår. Alle publikasjonene er skrevet av, eller i samarbeid med, medlemmene i SEAPOP sin faggruppe. Der det er mulig vil vi etter hvert gjøre tilgjengelig digitale versjoner av artiklene. Litteraturlistene oppdateres regelmessig.