Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2004. Seabirds in the Norwegian Sea. – In Skjoldal, H.R., Sætre, R., Færnö, A., Misund, O.A. & Røttingen, I. (eds.). The Norwegian Sea Ecosystem. Tapir Academic Press, Trondheim, pp 435-446.

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2004. Lundens populasjonsøkologi på Røst. Status etter hekkesesongen 2003. – NINA Oppdragsmelding 809, 44 pp.

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2004. Lundens populasjonsøkologi på Røst. Fremdriftsrapport november 2004. – NINA Minirapport 79, 8 pp.

Barrett, R.T., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2004. The status of seabirds breeding in mainland Norway. – In: Anon. (ed.). North Atlantic Seabird Populations. 8th International Conference of the Seabird Group, 2-4 April 2004, Aberdeen, Scotland, p 12.

Barrett, R.T., Josefsen, T.D. & Polder, A. 2004. Early spring wreck of Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla in North Norway, April 2003. – Atlantic Seabirds 6: 33-45.

Bustnes, J.O., Hanssen, S.A., Folstad, I., Erikstad, K.E., Hasselquist, D., & Skaare, J.U. 2004. Immune function and organochlorine pollutants in arctic breeding glaucous gull. – Archives of Environmental Contamination and Toxicology 47: 530-541.

Bustnes, J.O., & Galaktionov, K. 2004. Evidence of a state dependent trade-off between energy intake and parasite avoidance in the Steller’s Eider. Canadian Journal of Zoology 82: 1566-1571.

Durant, J.M., Anker-Nilssen, T., Hjermann, D.Ø. & Stenseth, N.C. 2004. Regime shifts in the breeding of an Atlantic puffin population. – Ecology Letters 7: 388-394.

Durant, J.M., Stenseth, N.C., Anker-Nilssen, T., Harris, M.P., Thompson, P.M. & Wanless, S. 2004.  Marine birds and climate fluctuation in the North Atlantic. – In: Stenseth, N.C., Ottersen, G., Hurrell, J.W. and Belgrano, A. (eds.). Marine Ecosystems and Climate Variation – The North Atlantic. A Comparative Perspective. Oxford University Press, New York, pp 95-105 209-213.

Fauchald, P., Langeland, K., og Erikstad, K.E. 2004. Utbredelse av sjøfugl i Barentshavet. Grunnlagsrapport for inngangsdata til Miljørettet Risikoanalyse for område C, Barentshavet. – NINA Oppdragsmelding 815, 52 pp.

Grémillet, D., Kuntz, G., Delbart, F., Mellet, M., Kato, A., Robin, J.-P., Chaillon, P.-E., Gendner, J.-P., Lorentsen, S.-H. & Le Maho, Y. 2004. Linking the foraging performance of a marine predator with local prey abundance. – Functional Ecology 18: 793-801.

Hanssen, S.A., Hasselquist, D., Folstad, I. & Erikstad, K.E. 2004. Cost of immunity: immune responsivness reduces survival in a vertebrate. – Proceedings of the Royal Society London Series B 270: 925-930.

Hofgaard, A., Anker-Nilssen, T., Bruteig, I.E., Framstad, E., Kålås, J.A. & Solberg, E.J. 2004. Overvåking avdekker klimarelaterte forandringer i Norsk natur. Eksempler med utgangspunkt i DN finansierte overvåkingsdata. – NINA Minirapport 70, 19 pp.

ICES 2004. Report of the Working Group on Seabird Ecology (WGSE), 29 March – 2 April 2004, Aberdeen, UK. – ICES CM 2004/C:05, Ref. ACME, ACE. ICES, Copenhagen, 53 pp.

Lorentsen, S.-H. 2004. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2004. – NINA Oppdragsmelding 852, 44 pp.

Lorentsen, S.-H. & Auran, J.A. 2004. Foreløpige resultater fra prosjekt «Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra» 2004. – NINA Minirapport 83, 8 pp.

Lorentsen, S.-H., Grémillet, D. & G.H. Nymoen. 2004. Annual variation in diet of breeding Great Cormorants: Does it reflect varying stock recruitment of Gadoids? – Waterbirds 27: 161-169.