SEAPOP arrangerte sitt syvende seminar på Holmen Fjordhotell i Asker 11. og 12. mars. Arrangementet hadde temaet «Sjøfugl og marin forvaltning» og trakk deltagere fra 36 etater og organisasjoner over hele landet.

Bestandenes sårbarhet på agendaen

Omtrent hvert andre år arrangerer SEAPOP et fagseminar for alle med interesse for hva som styrer utviklingen for sjøfugl i Norge og hvordan de best forvaltes. I år ble seminaret avholdt 11. og 12. mars i vårlige omgivelser ved Oslofjorden. De 74 som møtte (av 91 påmeldte) fikk, i tillegg til god bevertning, servert en rekke foredrag med fokus på viktige påvirkningsfaktorer for sjøfuglbestandene og hvordan effektene måles. Foredragene omhandlet sjøfuglenes sårbarhet for bl.a. klimaendringer, plastforurensning, predasjon og ferdsel, samt direkte tap av sjøfugl som bifangst i fiskeriene. Foruten en nasjonal oversikt over status for de norske sjøfuglbestandene, fikk vi et etterlengtet innblikk i tilstanden til sjøfuglene i Sørøst-Norge. Klima- og miljødepartementet beskrev departementenes behov for kunnskap om sjøfugl og Miljødirektoratet redegjorde for sitt pågående planarbeid.

Markerte avtroppende leder

Mot slutten av seminaret ble Brit Veie-Rosvoll behørig markert og takket for sin 15 år lange og svært verdifulle innsats for SEAPOP. Hun har ledet programmets styringsgruppe med stø hånd helt siden etableringen ved programmets oppstart i mars 2005. Brit er snart pensjonist på heltid, men fortsetter som leder for styringsgruppen frem til sommeren.

Massedød blant ærfugl

Den første gangen SEAPOP arrangerte seminar i Asker (oktober 2007) var det samtidig en omfattende massedød av alker i Skagerrak og Oslofjorden. Under årets seminar så vi starten av en tilsvarende hendelse for ærfugl. SEAPOPs beredskap slo alarm og NINA følger nå opp for å kartlegge omfang og årsaker i godt samarbeid med SNO, SEAPOPs ledelse i Miljødirektoratet, veterinærmyndigheter og lokale krefter.

Takker bidragsyterne

Etter tilbakemeldingene å dømme ble seminaret svært godt mottatt. SEAPOP vil rette en stor takk til alle foredragsholderne for gode innlegg og en ekstra takk til Kristin Sundal (Miljødirektoratet) for ypperlig organisering av påmeldingen. SEAPOP-seminaret ble gjennomført i grevens tid. En time etter avslutningen innførte regjeringen norgeshistoriens strengeste smitteverntiltak som følge av COVID-19-pandemien. Vi håper alle deltakerne kom seg vel hjem uten annet enn gode opplevelser!

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Program med PDF-er av foredragene


Dag 1. – 11. mars

Innledning
11:00-11:05 Velkommen (Brit Veie-Rosvoll, Miljødirektoratet)
11:10-11:30 Status og utfordringer for norske sjøfugler (Tycho Anker-Nilssen, NINA)

Seksjon 1 – Negative faktorer for norske sjøfugler
11:35-11:55 Effekter av klimaendringer på populasjonsdynamikk (Sébastien Descamps mfl., NP)
12:00-12:20 Hva skjer når sjøisen forsvinner? Eksempel ismåke (Hallvard Strøm, NP)
12:25-12:45 Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier (Signe Christensen-Dalsgaard mfl. NINA)
14:00-14:20 Predasjon, en stor kunnskapsutfordring (Jan Ove Bustnes mfl., NINA)
14:25-14:45 Forstyrrelse av sjøfugl som følge av ferdsel (Tone Kristin Reiertsen mfl., NINA)
14:50-15:10 Sjøfugl og marin plastforurensning – trenger vi bekymre oss? (Nina Dehnhard, NINA)
15:15-15:35 Sjøfuglers sårbarhet for olje: effekter og prognoser (Tone Kristin Reiertsen, NINA)

Seksjon 2 – Måling av responser på ulike påvirkninger
16:00-16:20 Endringer i utbredelse og hvordan vi best kartlegger dem (Per Fauchald mfl., NINA)
16:25-16:45 Sporing av hekkende sjøfugl på næringssøk (Signe Christensen-Dalsgaard mfl., NINA)

16:40-17:00 Sporing til andre årstider: Hva lærer vi av SEATRACK? (Hallvard Strøm mfl., NP)
17:05-17:25 Svømmetrekk og hotspots for alkefugl i Barentshavet (Kjell Einar Erikstad mfl., NINA)
17:30-17:50 Sjøfuglindikatorer i nasjonalt og internasjonalt arbeid (Tycho Anker-Nilssen mfl., NINA)

Dag 2 – 12. mars

Seksjon 3 – Sjøfugl i Sørøst-Norge – flest folk, men minst kunnskap?
09:00-09:20 Sjøfuglene i Indre Oslofjord; trender og tanker om årsaker (Morten Bergan, NOF)
09:25-09:45 Mellomskarvens inntog i Norge (Geir H. Systad mfl., NINA)
09:50-10:10 Storskarvens diett i Norge (Nina Dehnhard mfl., NINA)
10:15-10:35 Ærfugljakten i Skagerrak og Ytre Oslofjord (Rune Bergstrøm)

Seksjon 4 – Perspektiver og debatt
11:00-11:05 Innledning: Departementenes behov (Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet)
11:10-11:15 Innledning: Miljødirektoratets planarbeid (Magnus Irgens, Miljødirektoratet)
11:20-11:25 Innledning: Samarbeid andre aktører (Georg Bangjord, SNO)
11:30-11:35 Innledning: Perspektiver for SEAPOP (Tycho Anker-Nilssen, NINA)
11:40-11:45 Innledning: Perspektiver for SEATRACK (Hallvard Strøm, NP)

Seminardeltagere i prat
Mellom foredragene ble det god mulighet til uformell prat og hygge over kaffe og forfriskninger på hotellbrygga. Foto: Erlend Lorentzen
SEAPOP Styringsgruppemøte 2020
SEAPOPs styringsgruppe holdt møte i forkant av seminaret. Fra venstre: Tycho Anker-Nilssen (NINA), Jan E. Stenløkk (Oljedirektoratet), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Brit Veie-Rosvoll (Miljødirektoratet), Magnus Irgens (Miljødirektoratet), Hallvard Strøm (Norsk Polarinstitutt) og Rune Bergstrøm (Kystverket). Foto: Morten Ekker
Ærfugl på vannet
Ærfuglflokk på vannet. Foto: Morten Ekker