Spitsbergen

  Foto: Sébastien Descamps Beliggenhet og beskrivelse Spitsbergen er den største øya i øygruppen som utgjør Svalbard, og navnet har den fått fra de nederlandske ordene «spits» og «bergen» som…

Bjørnøya

Beliggenhet og beskrivelse Bjørnøya sett fra vest. Det er en sjeldenhet å kunne se hele Bjørnøya fra lufta, siden den som oftest er innhyllet i tåke.Foto: Sebastian Gerland I utstrekning…

Hornøya

Fuglefjellet på Hornøya ligger på vestsiden av øya.Foto: Rob Barrett Siden 1980 har Hornøya vært et av referanseområdene til det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, og en rekke arter har etter…

Hjelmsøya

Foto: Geir Helge Systad Beliggenhet og beskrivelse Hjelmsøya (71° 06’ N, 24° 44’ E) ligger utenfor fiskeværet og kommunesenteret Havøysund, midt mellom Ingøya og Fruholmen i vest og Magerøya med…

Grindøya

Ærfugl ved Grindøya.Foto: Sveinn Are Hanssen Beliggenhet og beskrivelse Store Grindøya (69° 38' 09.3" N, 18° 50' 52.3" E) er en flat langstrakt øy på 0.5 km2 med variert vegetasjon. Det…

Jan Mayen

Vulkanen Beerenberg (2277 m.o.h i bakgrunnen) er et imponerende landemerke på Jan Mayen, men det er ikke ofte at hele fjellet er synlig. Lett eroderende vulkanske bergarter gir landskapet et…

Anda

Lunde hekker i stort antall på Anda.Foto: Magdalene Langset Beliggenhet og beskrivelse Anda (69°03’59’’ N, 15°10’11’’ E) er ei lita øy som ligger ca. 6 kilometer utenfor Stø i Øksnes…

Røst

Beliggenhet og beskrivelse Røst kommune (ca. 67°30’ N 12°00’ E) er en liten samling øyer i havet mer enn 100 km vest for Bodø og fastlandet. Med sin ekstreme beliggenhet…

Sør-Helgeland

Utsikt over Horsvær fra det høyeste punktet på Storandholmen.Foto: Jan Ove Bustnes Tellingene i overvåkningsprogrammets regi var årlige fram til 2007. Arbeidet som resulterte i det nåværende prosjektet ble startet…

Sklinna

Foto: Nils Røv Beliggenhet og beskrivelse Sklinna (65° 13’ N, 10° 58’ E) er en øygruppe som ligger i Leka kommune i Trøndelag. Øygruppen ligger ca. 40 km fra fastlandet…

Runde

Runde sett frå vest.Foto: Ingar Støyle Bringsvor Lokalisering og karakteristikk Runde (62°24'N 005°37'E) er ei øy på 6,2 km² som ligg ytterst i havet i Herøy kommune, sør i Møre…

Hordaland

Beliggenhet og beskrivelse Lyngøy (60°04'34"N 05°30'57"E) er ei øy nord i Tysnes kommune i Hordaland. Den 62 dekar store øya ligger i Bjørnafjorden omtrent 2,5 kilometer fra land. Lokaliteten ble…

Rogaland

Kjør utgjøres av flere holmer forholdvis langt fra kysten, og er lite tilgjengelig for folk flest.Foto: Arne Follestad Beliggenhet og beskrivelse Kjør (58° 53’N, 5° 26’E) består av flere holmer…

Vest-Agder

Rauna Rauna har en stor sjøfuglkoloni i sørnorsk målestokk, og øya har vært nøkkellokalitet i SEAPOP siden 2008. Hekkefuglfaunaen er først og fremst dominert av måkefugler, men også skarv og…

Kartlegging av sjøfugl

Hva kartlegger vi, og hvorfor? Utbredelsesdata for sjøfugl brukes i mange ulike sammenhenger. I forbindelse med miljørisiko- og konsekvensanalyser i marine områder er utbredelsen av sjøfugl avgjørende, både fordi fuglene er…

Kartlegging av sjøfugler til havs

Pelagiske sjøfugler Sjøfugl lever hele eller store deler av sitt liv i åpent hav eller i kystsonen. Kystnære sjøfugl, som havdykkender, vadere, teist og skarv lever fortrinnsvis av bunndyr og…

Kartlegging av fuglenes vandringer

Kunnskap om prosessene som styrer sjøfuglenes habitatvalg er viktig både for å forklare fordeling og forekomst av de forskjellige artene og for å predikere hvor fuglene vil oppholde seg til…

Kartlegging av sjøfugl på kysten

Systematiske tellinger fra sjø, luft og land Det benyttes flere forskjellige metoder for kartlegging langs kysten. De inkluderer alt fra besøk på lokalitetene med totaltellinger av fuglene som forekommer der til…